ODBORNOSŤ

NASADENIE

INTEGRITA

Vitajte.
Sme advokátska kancelária Grand Oak.
Potrebujete právnu pomoc?
NaPíšte nám
Prečítajte si náš najnovší článok:
Zmeny v právnej úprave likvidácií obchodných spoločností

Čítať viac >
1/7/2020
Komplexné právne a ekonomické krytie spoločnosti a jednotlivca v čase COVID - 19
Právna a ekonomická ochrana pred negatívnymi dopadmi COVID

Čítať viac >
27/5/2020
Pomoc chráneným dielňam a chráneným pracoviskám počas COVID - 19

Tento článok, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s iniciatívou na pomoc chráneným dielňam má za cieľ objasniť niektoré problémy aktuálnej aplikačnej praxe.

Čítať viac >
14/5/2020
Zmeny v zákone o vysokých školách

V tomto článku sa dozviete viac o pripravovaných legislatívnych zmenách v zákone o vysokých školách, ktoré boli schválené na rokovaní vlády minulý týždeň.

Čítať viac >
20/4/2020
Užitočné informácie pre samosprávu v čase COVID - 19

V tomto článku prinášame niekoľko krátkych informácií o pripravovaných legislatívnych zmenách v súvislosti s pandémiou.

Čítať viac >
18/4/2020

Kto sme?

Advokáti s dlhoročnými skúsenosťami.
Pomáhame klientom rásť a tvoriť hodnoty.
Dosahujeme skutočné výsledky.

Čomu sa venujeme?

Poskytujeme právne poradenstvo podnikateľom, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám. Ochraňujeme ich práva a záujmy aj pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Klientom pomáhame zorientovať sa v zložitých situáciách a nachádzame vždy najvhodnejšie riešenia. Orientujeme sa na určený cieľ a samostatnou prácou odbremeňujeme klientov.

Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom, poľskom a talianskom jazyku.

OBLASTI PRAXE

Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž

Postupy verejného obstarávania  
Zastupovanie pred ÚVO a PMÚ
Ochrana pred porušovaním hospodárskej súťaže

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Územné konanie
Stavebné konanie
Kolaudačné konanie
EIA
Realitné právo
Zmluvná agenda

Obchodné spoločnosti a korporátna agenda

Založenie obchodnej spoločnosti a jej zmeny  
Zlúčenie, fúzie a akvizície  
Due Diligence
Zmluvná agenda

Ochrana osobných údajov a osobnosti

Spracovanie dokumentácie GDPR  
Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Osobnostné práva

Sporová agenda

Civilný sporový poriadok
Správny súdny poriadok
Trestný poriadok
Arbitráž

Životné prostredie

Auditovanie spoločností z pohľadu dodržiavania predpisov životného prostredia  
EIA  
Odpadové hospodárstvo

Pracovné právo

Ochrana zamestnávateľa  
Ochrana zamestnanca  
Pracovnoprávne vzťahy

Duševné vlastníctvo

Licencie  
Ochranné známky
Priemyselné vlastníctvo

Trestné právo

Zastupovanie v štádiách trestného konania
Náhrada škody

NÁŠ TíM

#roots

JUDr. Igor Ribár
Partnerská ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
Slovenská republika - TRNAVa
Mgr. Marek David
Partnerská ADVOKÁTSKA KANCELÁRIa
JURÁŠ A PARTNEŘI
ČESKá REPUBLIKa - Zlín | Brno

KONTAKT

Adresa:
Na Vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovakia
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa : Zatvorené