Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti verejného obstarávania a hospodárskej súťaže. Svoje služby poskytujeme tak verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ako aj uchádzačom o verejné zákazky. Právne služby pre našich klientov v oblasti verejného obstarávania spočívajú v príprave a vedení celého procesu verejného obstarávania. Zabezpečíme prípravu opisu predmetu zákazky, súťažných podkladov, ako aj ostatnej potrebnej dokumentácie.

 

Výhoda spolupráce s advokátskou kanceláriou, resp. právnikom pri procese verejného obstarávania spočíva v tom, že právnik sa vie v zákonoch pohybovať a nestratiť sa pri akomkoľvek strete s iným zákonom, ako je Zákon o verejnom obstarávaní – a to sa pri verejnom obstarávaní často stáva. Právnik nemá úzkoprofilové vnímanie procesu verejného obstarávania, ako nejakého predpísaného „kuchárskeho receptu“. Vníma verejné obstarávanie ako jedno z možných konaní s osobitnými pravidlami a je preto schopný poskytnúť klientovi komplexnú službu a ochranu klientových práv s prihliadnutím na všetky možné aspekty a dopady takéhoto procesu na klienta.

 

Tu treba pripomenúť, že proces verejného obstarávania trvá spravidla niekoľko týždňov, či mesiacov (podľa druhu, náročnosti, resp. prekážok v podobe námietok a pod.). So zmluvou, ktorá je výsledkom verejného obstarávania však obstarávateľ „žije“ obvykle podstatne dlhšie. Ak zmluvu nepripraví dostatočne kvalitne odborník, advokát so skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, resp. ak sa zmluva nepripraví s prihliadnutím na súťažné podklady a proces verejného obstarávania, takéto vopred pripravené a nepersonalizované vzorové zmluvy sú mnohokrát veľkým bremenom pre obstarávateľa a dôvodom na zbytočné a zároveň vážne spory pri plnení takýchto zmlúv.

 

Spolupráca s advokátom je taktiež bezpečnejšia a zároveň efektívnejšia aj v prípade konaní pred orgánmi príslušnými na úseku kontroly verejného obstarávania (najmä Úrad pre verejné obstarávanie). Advokát je školený a vycvičený na konania pred úradmi, ovláda procesné pravidlá, metodiku, judikatúru, vie s nimi pracovať v prospech klienta a spravodlivého vyriešenia sporu. Vie formulovať svoje podania jasne a presvedčivo. Svojho klienta zastupuje dôrazne a zároveň vie vyjednávať. Komunikácia medzi klientom a advokátom je zároveň chránená advokátskym tajomstvom.

 

Naše poradenstvo poskytujeme nielen verejným obstarávateľom/obstarávateľom, ale taktiež aj uchádzačom v procese prípravy a podania ponuky do verejného obstarávania, resp. dotácie(vrátane RPVS, zoznam hospodárskych subjektov a pod.) a samozrejme aj v samotnom procese verejného obstarávania (vrátane žiadosti o nápravu, námietok a pod.), a napokon aj pri plnení zmluvy.

 

Ak máte záujem o vyššie uvedené služby, kontaktujte našich odborníkov na smid@grandoaklaw.com, alebo na čísle +421940968431.

Naši právnici, ktorí sa oblasti venujú:
JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)