ODBORNOSŤ

NASADENIE

INTEGRITA

Vitajte.
Sme advokátska kancelária Grand Oak.
Potrebujete právnu pomoc?
NaPíšte nám

Kto sme?

Advokáti s dlhoročnými skúsenosťami.
Pomáhame klientom rásť a tvoriť hodnoty.
Dosahujeme skutočné výsledky.

Čomu sa venujeme?

Poskytujeme právne poradenstvo podnikateľom, verejným inštitúciám, ako aj fyzickým osobám. Ochraňujeme ich práva a záujmy aj pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Klientom pomáhame zorientovať sa v zložitých situáciách a nachádzame vždy najvhodnejšie riešenia. Orientujeme sa na určený cieľ a samostatnou prácou odbremeňujeme klientov.

Právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, anglickom, poľskom a talianskom jazyku.

OBLASTI PRAXE

Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž

Postupy verejného obstarávania  
Zastupovanie pred ÚVO a PMÚ
Ochrana pred porušovaním hospodárskej súťaže

Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Územné konanie
Stavebné konanie
Kolaudačné konanie
EIA
Realitné právo
Zmluvná agenda

Obchodné spoločnosti a korporátna agenda

Založenie obchodnej spoločnosti a jej zmeny  
Zlúčenie, fúzie a akvizície  
Due Diligence
Zmluvná agenda

Ochrana osobných údajov a osobnosti

Spracovanie dokumentácie GDPR  
Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Osobnostné práva

Sporová agenda

Civilný sporový poriadok
Správny súdny poriadok
Trestný poriadok
Arbitráž

Životné prostredie

Auditovanie spoločností z pohľadu dodržiavania predpisov životného prostredia  
EIA  
Odpadové hospodárstvo

Pracovné právo

Ochrana zamestnávateľa  
Ochrana zamestnanca  
Pracovnoprávne vzťahy

Duševné vlastníctvo

Licencie  
Ochranné známky
Priemyselné vlastníctvo

Trestné právo

Zastupovanie v štádiách trestného konania
Náhrada škody

Verejné obstarávanie
a hospodárska súťaž

Postupy verejného obstarávania / Zastupovanie pred ÚVO a PMÚ / Ochrana pred porušovaním hospodárskej súťaže

Životné prostredie

Auditovanie spoločností z pohľadu dodržiavania predpisov životného prostredia / EIA / Odpadové hospodárstvo

Nehnuteľnosti
a stavebníctvo

Územné konanie / Stavebné konanie / Kolaudačné konanie /
EIA / Realitné právo / Zmluvná agenda

Obchodné spoločnosti a
korporátna agenda

Založenie obchodnej spoločnosti a jej zmeny / Zlúčenie, fúzie a akvizície / Due Diligence / Zmluvná agenda

Ochrana osobných
údajov a osobnosti

Spracovanie dokumentácie GDPR / Zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky / Osobnostné práva

Pracovné právo

Ochrana zamestnávateľa / Ochrana zamestnanca / Pracovnoprávne vzťahy

Sporová agenda

Civilný sporový poriadok / Správny súdny poriadok / Arbitráž

Duševné vlastníctvo

Licencie / Ochranné známky / Priemyselné vlastníctvo

Trestné právo

Zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania / Náhrada škody

NÁŠ TíM

Prečítajte si náš najnovší článok:
Prehľad zmien v Zákone o cestnej premávke v roku 2020

V dnešnom článku Vám prinášame prehľad najzásadnejších zmien, ktoré v roku 2020 nadobudli účinnosť v Zákone o cestnej premávke

Čítať viac >
22/9/2020
Povinnosť používať elektronické schránky pre mimovládny neziskový sektor od 1.júna 2020

Čítať viac >
5/7/2020
Zmeny v právnej úprave likvidácií obchodných spoločností

Čítať viac >
1/7/2020
Komplexné právne a ekonomické krytie spoločnosti a jednotlivca v čase COVID - 19
Právna a ekonomická ochrana pred negatívnymi dopadmi COVID

Čítať viac >
27/5/2020
Pomoc chráneným dielňam a chráneným pracoviskám počas COVID - 19

Tento článok, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s iniciatívou na pomoc chráneným dielňam má za cieľ objasniť niektoré problémy aktuálnej aplikačnej praxe.

Čítať viac >
14/5/2020
Zmeny v zákone o vysokých školách

V tomto článku sa dozviete viac o pripravovaných legislatívnych zmenách v zákone o vysokých školách, ktoré boli schválené na rokovaní vlády minulý týždeň.

Čítať viac >
20/4/2020
Užitočné informácie pre samosprávu v čase COVID - 19

V tomto článku prinášame niekoľko krátkych informácií o pripravovaných legislatívnych zmenách v súvislosti s pandémiou.

Čítať viac >
18/4/2020
Stručný prehľad k odkladu splátok úverov

V tomto článku sa dočítate niekoľko zaujímavých informácií o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s COVID - 19

Čítať viac >
17/4/2020
Home office
užitočné informácie pre zamestnávateľa aj zamestnanca

Ste zamestnávateľ a chcete „pustiť“ zamestnancov na Home Office (prácu z domu), aby ste zabránili šíreniu ochorenia COVID - 19?Či dokonca plánujete Home Office (chybne) „nariadiť"?

Čítať viac >
21/3/2020

KONTAKT

Adresa:
Na Vŕšku 8
811 01 Bratislava
Slovakia
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa : Zatvorené