Ochrana osobných údajov a osobnosti

Naši právnici, ktorí sa oblasti venujú:
JUDr. Marek Šmid LLB (Hons)
Mgr. Michal Homola