Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.
senior ASSOCIATE

JUDr. Barbora Galovičová

senior ASSOCIATE
JUDr. Barbora Galovičová
galovicova@grandoaklaw.comhttps://www.jurasapartneri.cz/.Social media LinkedIn Icon

Profil:

Zameranie:

  • právo verejného obstarávania
  • pracovné právo
  • súdne spory
  • obchodné právo a právo obchodných spoločností
  • občianske právo
  • rodinné právo
  • správne právo
  • pracovné právo

Barbora sa špecializuje najmä na oblasť práva verejného obstarávania, rodinného práva, sporovej agendy, práva obchodných spoločností, rôznorodej zmluvnej agendy a záväzkových vzťahov. V rámci agendy práva verejného obstarávania sa z pohľadu verejného obstarávateľa podieľa na príprave súťažných podkladov a právnom poradenstve v procese verejného obstarávania a z pohľadu záujemcu/ uchádzača pre klientov pripravuje žiadosti o nápravu, námietky a iné podania. V rámci sporovej agendy participuje na príprave žalôb, iných súdnych podaní a na príprave stratégií súdnych sporov, ako aj zastupuje klientov v konaní pred súdmi, vrátane konaní pred správnymi súdmi. V rámci svojho zamerania sa taktiež podieľa na príprave právnych analýz, stanovísk, ako aj na príprave zmluvnej dokumentácie.

Právna prax: 8 rokov

Jazyky: anglický

Vzdelanie:

2018: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (JUDr.)

2015: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava (Mgr.)

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2016

No items found.