Duševné vlastníctvo

Naši právnici, ktorí sa oblasti venujú:
Mgr. Róbert Pílnik
JUDr. Marek Šmid LLB (Hons)
Mgr. Michal Homola