< Späť
partner

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Profil:

Zameranie:
právo verejného obstarávania,
štátna pomoc,
právo Európskej únie,
občianske právo,
obchodné právo,
pracovné právo,
súdne spory,
korporátne právo

Právna prax: 10 rokov

Jazyky: anglický, taliansky, francúzsky

Vzdelanie:

2010: Právnická fakulta University of Westminster v Londýne (LLB. Hons)

2012: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)

2012: Právnická fakulta Université de Reims Champagne-Ardenne v Reims (program Erasmus)

2015: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (JUDr.)

publikačná činnosť:

Wolters Kluwer: články a príspevky v odbornom časopise „Verejné obstarávanie“

Verlag Dashofer: články a semináre v oblastiach občianskeho a obchodného práva, práva verejného obstarávania

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2012

Expertný tím pre právo verejného obstarávania: od 2013

Katedra medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: od 2015

Právnická fakulta University of Westminster: od 2015

Partner

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Kontaktujte ma:

KONTAKT:

SMID@GRANDOAKLAW.COM