< Späť
partner

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Profil:

Zameranie:
právo verejného obstarávania
štátna pomoc
právo Európskej únie
občianske právo
obchodné právo
pracovné právo
súdne spory
korporátne právo

Právna prax:

Marek je partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak. Špecializuje sa na právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti práva verejného obstarávania, pričom poradenstvo poskytoval vo viac ako 40 verejných obstarávaniach a zastupoval klientov a riadil tímy advokátov vo viac ako 90 súdnych a správnych konaniach týkajúcich sa finančných korekcií. V oblasti sporovej agendy zastupoval klientov v rovnakom množstve súdnych sporov. Má za sebou 40 vypracovaných komplexných analýz oblasti občianskeho/obchodného práva, práva verejnéhoobstarávania a štátnej pomoci. V medzinárodných transakciách s regionálnym významom uskutočnil 20 due diligence.

Počet rokov praxe: 
10

Jazyky: anglický, taliansky, francúzsky

Vzdelanie:

2010: Právnická fakulta University of Westminster v Londýne (LLB. Hons)

2012: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)

2012: Právnická fakulta Université de Reims Champagne-Ardenne v Reims (program Erasmus)

2015: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (JUDr.)

publikačná činnosť:

Wolters Kluwer: články a príspevky v odbornom časopise „Verejné obstarávanie“

Verlag Dashofer: články a semináre v oblastiach občianskeho a obchodného práva, práva verejného obstarávania

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2012

Expertný tím pre právo verejného obstarávania: od 2013

Katedra medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: od 2015

Právnická fakulta University of Westminster: od 2015

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo: od 2020

Osobitná komisia Úradu pre verejné obstarávanie: od 2021

Poradca Svetovej banky: od 2021

Partner

JUDr. Marek Šmid, LLB (Hons)

Kontaktujte ma:

KONTAKT:

SMID@GRANDOAKLAW.COM
Social media LinkedIn Icon

Moje články

Pohľad na celoplošné testovanie bez emócii – pohľad právnika

Čítať článok >