Senior Associate

JUDr. Petra Bočkayová

Senior Associate
JUDr. Petra Bočkayová
bockayova@grandoaklaw.comhttps://www.jurasapartneri.cz/.Social media LinkedIn Icon

Profil:

Zameranie:

občianske právo

obchodné právo a právo obchodných spoločností

právo nehnuteľností

pracovné právo

ochrana spotrebiteľa

súdne spory

Právna prax: 10 rokov

Jazyky: anglický

Vzdelanie:

2010:  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.)

2013: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (JUDr.)

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2010

No items found.