Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Startupy a Venture Capital

Start-up je podnik, ktorý je v procese štartu podnikania, ale krátko po štarte podnikania. Obvykle v tejto úvodnej fáze nedosahuje výrazné tržby, avšak disponuje unikátnou, zaujímavou myšlienkou (know-how), ktorá ho predurčuje na rýchly rast.

 

Naša advokátska kancelária Grand Oak rozumie začínajúcim podnikateľom veľmi dobre. Začiatky existencie Grand Oak boli postavené vo veľkej miere na kreativite a energii jej zakladateľov. Rozhodli sme sa o miesto na trhu uchádzať najmä tým, že poskytneme klientom novú a pritom realistickú víziu poskytovania právnych služieb v 21.storočí. Vďaka dobre nastavenej stratégií a jasnej vízií sme v relatívne krátkom čase dokázali vybudovať stabilnú firmu, ktorá však musí držať tempo s dobou a neustále inovovať a zlepšovať každú zložku jej fungovania. Bez udržateľného business plánu a podrobne nastavenej stratégie by Grand Oak stratil „ťah na bránu“.

 

Aj vďaka našej skúsenosti dôverujeme myšlienke start-upu, vieme a chceme pomôcť v jeho ťažkých začiatkoch. Start-up na jednej strane stavia na novej, inovatívnej myšlienke a na energii jej zakladateľov. Kreácia start-upu je preto poznačená určitou živelnosťou, ktorá je potrebná, aby si start-up začal rýchlo hľadať miesto na trhu. Zakladatelia sa obvykle sústredia na spoločný cieľ, neuvažujú nad nastavovaním interných štruktúr, nad prípravou na potenciálnu expanziu, nad právnou stabilizáciou firmy, ochranou know-how a duševného vlastníctva alebo nad prípadným exitom. Niekedy sa na uvedené oblasti ani reálne sústrediť nemôžu, a to z dôvodu chýbajúcich finančných a časových zdrojov a nedostatočných predchádzajúcich skúseností.

 

Rozumieme, že „právne nastavenie“ v prvých dňoch podnikania nemusí mať primárnu pozornosť zakladateľov a môže predstavovať nepopulárnu nákladovú položku. V tejto úvodnej fáze vieme pomôcť start-upom tak, že sa spolu s nimi sústredíme na spoločný cieľ –t. j. na úspešný vstup start-upu na trh a jeho rast. Otázka našej odmeny za poskytnuté služby je v tomto momente druhoradá a preto start-up nepociťuje finančný tlak a môže sa spoločne so stabilným partnerom po svojom boku zamerať na rast. Ak start-up získa väčšiu stabilitu na trhu, Grand Oak získa stabilného klienta, s ktorým zdieľa energiu a proaktívny pohľad na svoju existenciu a to je výhrou pre každú zo zúčastnených strán.

 

Radi Vám pomôžeme zabrániť tomu, aby sa Váš podnik nikdy nestal nepripraveným na investície, vedel využiť každú príležitosť, a nestalo sa napríklad, že investor odstúpi počas procesu právneho due diligence z dôvodu nedodržania právnych predpisov na začiatku Vášho podnikania.

 

Naša advokátska kancelária stojí pri svojich klientoch od zrodu myšlienky (seed) po založenie spoločnosti (start-up) cez expanziu a vstup investorov (scale up) až po exit. Každá fáza podnikania má svoje špecifiká a naša advokátska kancelária Grand Oak Vám vie na tejto ceste pomôcť v nasledovných oblastiach:

Od SEEDu po STARTUP
- Právne preverenie Vášho business modelu
- Nastavenie vzťahov medzi zakladateľmi

- Poradenstvo pri voľbe správnej právnej formy podnikania
Vysvetlíme rozdiely medzi jednotlivými spoločnosťami z pohľadu možného interného nastavania, daňového zaťaženia a atraktívnosti pre investorov

- Poradenstvo a zastupovanie pri zakladaní spoločnosti a získaní povolení na podnikanie
Príprava zakladateľských dokumenty a iných dokumentov pre získanie potrebných oprávnení na podnikanie, vrátane zastupovania pred dozornými orgánmi pri regulovaných činnostiach (napríklad v energetike a pri fintechoch)a úprava nájomných vzťahov

- Ochrana duševného vlastníctva a know-how
Registrácia ochranných známok, dizajnov, technických riešení, patentov a doménových mien , licenčné zmluvy

- Ochrana osobných údajov (GDPR)

- Nastavenie vzťahov so zamestnancami
Pracovné zmluvy, Motivačné schémy pre zamestnancov, ESOP

- Poradenstvo pre váš web
Úprava všeobecných podmienok, vylúčení zodpovednosti a podmienok ochrany osobných údajov, ePrivacy

 
Od SCALE UP až po EXIT
- Nastavenie obchodných vzťahov s partnermi

- Úprava nájomných vzťahov

- Financovanie spoločnosti a príprava spoločnosti na vstup investorov
Od štandardného financovania(bankové úvery), štátnych schém (granty a výzvy), podnikateľských a startup iniciatív (inkubátory a akcelerátory), inštituciálnych investorov (venture capital, fondy), jednotlivých nadšencov (investorský anjeli)až cez crowdfunding.

- Expanzia na Slovenskom trhu ale aj do tretích krajín
Založenie spoločnosti v iných jurisdikciách, kúpa konkurencie, franšíza.

EXIT
- Príprava na predaj spoločnosti, odchod zakladateľov alebo investorov a príprava generačnej výmeny zakladateľov.

 

DAY TO DAY CARE
- Právne poradenstvo v každodenných záležitostiach počas budovania Vášho podniku

 

Predmetnému poradenstvu sa venuje tím odborníkov pod vedením partnera advokátskej kancelárie Grand Oak – Mareka Šmida. Kontaktujte ho na smid@grandoaklaw.com, resp. na čísle +421 940 968 431.

Naši právnici, ktorí sa oblasti venujú:
JUDr. Marek Šmid LLB (Hons)
Mgr. Lukáš Hradiský