Táto stránka používa súbory cookies. Kliknutím na „Prijať “ súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení na zlepšenie navigácie na stránke. Ochrana osobných údajov.

Na čo si dávať pozor v začiatkoch start-up?

V dnešnom článku vám priblížime pojem startup, pri spustení ktorých môžete čeliť významným obchodným a právnym výzvam. Startupy sú podnikateľské iniciatívy s vysokým rastovým a inovačným potenciálom, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomických odvetví a môžeme tak pomenovať projekt nachádzajúci sa vo fáze podnikateľského plánu.  

Pribudovaní novej spoločnosti je dôležitá prítomnosť podnikateľského zámeru, ktorý by mal spĺňať tri základné vlastnosti ako inovatívnosť, potencionálna šíriteľnosť a potencionálna návratnosť. Dovolíme si tvrdiť, že práve inovatívnosť je základnou vlastnosťou, ktorá odlišuje bežnú firmu od startupu.

S inovatívnymi nápadmi sa otvárajú možnosti na vybudovanie niečoho nového a žiadaného. Ak má byť podnik úspešný, nestačí mať iba nápady. Musíte sa naučiť ako „predať“ svoje podnikanie nielen klientom, ale aj potencionálnym investorom. Dôležité rozhodnutie, ktoré musíte ako zakladatelia učiniť je, v akej právnej forme budete svoj podnik prevádzkovať. Startup nemá priamo definovanú právnu formu, môžete ich nájsť ako s.r.o. alebo a.s. Existuje právna forma, ktorá to startupom uľahčuje a ide o jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a). Hlavným znakom j.s.a. je jej priame uspôsobenie na získavanie investorov a upravovanie ich vzťahov so zakladateľmi. Výhodami jednoduchej spoločnosti je voľnosť pri stanovovaní práv a povinnosti vašej spoločnosti. Na rozdiel od  s.r.o. nemusíte mať dozornú radu, môžete si stanoviť vlastné dôvody na zrušenie spoločnosti a zoznam akcionárov je verejne dostupný.

Nesprávnym výberom právnej formy zakladatelia neraz učinia chybné kroky v samotnom začiatku podnikania. Spoločnosti mnohokrát začínajú podnikať bez konzultácie s právnikmi alebo v snahe ušetriť na výdavkoch najímajú neskúsených právnych zástupcov. Pri výbere právneho zástupcu alebo advokátskej kancelárie je vhodné osloviť právnikov, ktorý majú odborné znalosti v nasledovných právnych oblastiach a budú kompetentní v riešení potencionálnych problémov:

i.         právo obchodných spoločností,

ii.         pracovné právo,

iii.         právo duševného vlastníctva,

iv.         právo nehnuteľností,

v.         daňové právo a pod.

Ak ste sa rozhodli založiť jednoduchú spoločnosť na akcie, môžete to vykonať ako jedna osoba alebo viacero osôb, pričom sa nerozlišuje medzi právnickou a fyzickou osobou. Potrebujete zakladateľskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice a vypracované stanovy spoločnosti. Vyžaduje sa živnostenské oprávnenie podľa predmetu činnosti, ktorej sa chcete venovať a následne môžete požiadať o zápis spoločnosti do obchodného registra. V prípade jednoduchej spoločnosti na akcie je nutné získať zápis do registra a mať pridelený identifikačný kód emisie cenných papierov (ISIN), ktorý prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov na základe doručenej žiadosti.

Pred samotným zápisom do obchodného registra je potrebné vybrať vhodný názov spoločnosti. V tomto kroku je potrebné zvýšiť  pozornosť a vykonať dôkladné preverenie, aby bol názov, ktorý si vyberiete skutočne k dispozícii na používanie. Nesprávnym výberom názvu hrozí porušenie ochrannej známky alebo problém s názvom domény. Voľbu názvu spoločnosti nelimitujte na samotný produkt alebo činnosť. Príliš úzky názov môže spôsobiť problémy pri raste a rozširovaní spoločnosti. Uistite sa, že názov je jedinečný a ľahko zapamätateľný. Skúste konzultovať s právnikom v oblasti duševného vlastníctva vykonanie profesionálneho vyhľadávania ochranných známok.

V prípade založenia spoločnosti viacerými zakladateľmi je dôležité dohodnúť sa na podrobnostiach vášho spoločného podnikania. Ak tak neučiníte, môže to v budúcnosti spôsobiť značné právne problémy. Vaša zakladateľská zmluva alebo dohoda spoločníkov by mala riešiť niekoľko najpodstatnejších kľúčových podmienok dohody:

i.         ako sa rozdelí kapitál medzi zakladateľov?

ii.         aké sú úlohy a povinnosti zakladateľov?

iii.         ak jeden zakladateľ odíde, má spoločnosť alebo druhý zakladateľ nárok odkúpiť akcie tohto zakladateľa? Za akú cenu?

iv.         na aké platy majú zriaďovatelia nárok?

v.         aký je cieľ a víza podnikania?

Je to len zlomok otázok, na ktoré je dôležité pred začatím podnikania odpovedať.

Ochrana duševného vlastníctva je dôležitou súčasťou spoločnosti. Startupy často strácajú práva duševného vlastníctva tým, že zanedbávajú ochranu svojich myšlienok a vynálezov. Mnoho obchodníkov si myslí, že iba patentová ochrana je jediný spôsob ako sa chrániť. Existuje mnoho spôsob na ochranu duševného vlastníctva počnúc samotným patentom cez autorské práva, ochranné známky, servisné značky, dohody o zachovaní dôvernosti, dohoda o mlčanlivosti, zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov a pod. Duševné vlastníctvo podlieha právnej ochrane a pri ich neoprávnenom používaní sa nositeľ práv môže domáhať jeho ochrany. Nároky a prostriedky právnej ochrany sú ustanovené v osobitných zákonoch (autorské právo, patentový zákon, zákon o ochranných známkach atď.), ako aj vo všeobecných právnych predpisoch.

V začiatkoch podnikania potrebujete zdatného obchodného právnika, ktorý vám môže pomôcť:

i.         vypracovať zmluvy a stanovy so všetkými zakladateľmi,

ii.         s prípravou kľúčových dohôd pre podnik,

iii.         dohodnúť podmienky s potencionálnymi investormi,

iv.         ochranou nápadov a vynálezov a pod.

 

Financovanie

Získanie štandardného financovanie od bánk je pre začínajúce podniky zložité väčšinou však nemožné, preto sa startupy často obracajú na rodinu a priateľov a následne na iných menších investorov – tzv. angel investors.

Zaujímavou možnosťou financovanie pre začínajúce podniky okrem garantov ponúka na Slovensku startupom aj Slovenská záručná a rozvojová banka a Slovak Business Agency vo forme mikropôžičiek za zvýhodnených podmienok.

 

Na záver možno podotknúť, že pri začatí podnikania môže byť schopnosť efektívnej a profesionálnej komunikácie rozhodujúca pre získanie zákazníkov, inšpirovanie zamestnancov a hľadanie investorov. Výber vhodnej komunikačnej platformy a dobrého právneho poradcu udrží vaše podnikanie v pozore a neprídete o skvelé príležitosti.

Naše služby nájdete v časti „Oblasti praxe“ Start-up a Venture Capital“.

info@grandoaklaw.com