< Späť
Of counsel

Mgr. Michal Homola

Profil:

Zameranie: obchodné právo a právo obchodných
spoločností, fúzie a akvizície, startupy, stavebné právo, nehnuteľnosti a development, právo duševného vlastníctva a IT, právo Európskej únie a štrukturálnych a investičných fondov, špecializované transakčné zručnosti v oblasti start-upov a ich financovania

Právna prax: 10 rokov

Jazyky: anglický, nemecký

Vzdelanie:

2010: Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy (Mgr.)

2011: Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, odbor marketingová komunikácia (Mgr.)

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2010

Of counsel

Mgr. Michal Homola

Kontaktujte ma:
homola@grandoaklaw.com

KONTAKT: