< Späť
partner

Mgr. Ivan Poruban

Profil:

Zameranie:
obchodné a občianske právo
stavebné právo a EIA
korporátne právo a M&A
právo nehnuteľností
civilné a správne súdne spory
pracovné právo a BOZP

Právna prax: 10 rokov

Jazyky: anglický, poľský

Vzdelanie:

2008: Právnická fakulta University of Wolverhampton
(Program Erasmus)

2010: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2011

Právnická fakulta Univerzity Komenského (Klinické právne vzdelávanie): od 2017

PUBLIKAČNÁ ČINNOSť:

Verlag Dashofer: semináre v oblastiach občianskeho práva, pracovného práva a BOZP

Partner

Mgr. Ivan Poruban

Kontaktujte ma:

KONTAKT:

PORUBAN@GRANDOAKLAW.COM
Social media LinkedIn Icon
No items found.