< Späť
partner

Mgr. Ivan Poruban

Profil:

Zameranie: obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností,  civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP

Právna prax: 10 rokov

Jazyky: anglický, poľský

Vzdelanie:

2008: Právnická fakulta University of Wolverhampton
(Program Erasmus)

2010: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)

členstvo:

Slovenská advokátska komora: od 2011

Právnická fakulta Univerzity Komenského (Klinické právne vzdelávanie): od 2017

PUBLIKAČNÁ ČINNOSť:

Verlag Dashofer: semináre v oblastiach občianskeho práva, pracovného práva a BOZP

Partner

Mgr. Ivan Poruban

Kontaktujte ma:

KONTAKT:

PORUBAN@GRANDOAKLAW.COM